Photos from Pervy Sneg's Ancestors

                                                                                       going back

   

 

 

Letay

 

                           

 

Efim

 

 

 

 

Millenium iz Volnogo Vetra

 

Razletka

 

      

 

 

 

Mriya  

    

 

 

 

           

 

Aldebaran de Nobile Veltrus

 

Pervy Sneg iz Volnogo Vetra

 

Medunitsa

 

 

 

 

 

 

 

Pelageya Yasnaya

                        

 

Shvirok

 

     

Smutjan Bonsher

 

Gneva

 

                         

 

Golubka

 

Monarh Slavyanskij

   

 

Stegaika-Lugaika

      Darjal  (Father of Efim)      Car of Twin Elms (Father of Smutjan Bonsher) Boyarinja (Mother of S.B.+ Prichuda Bonsher)

                 

The Parents of Boyarinja:

Burhan de Kuskovo x Bagryana (Tarchan 1197 x Barinya de Norois (Petrov de Norois x Odessa de Norois)):

x                                                                     Prichuda Bonsher

(x(x))   

                   Bim                          Schelma  (Mother of Bim)

                                             Lel           x  Metel (Parents of Schelma +Shalost)

x

  Lezgin 1411/bp(Burhan de Kuskovo x Shalost)        Shalost  (Sister of Schelma)                            

               

      Alan Michailovitch                          Darja                   Fetysz von Smétanka

Grifo d.Karolinger v.Wienerwald                       Shkoda (Grebetskaya)

                           

Ugryumij iz Tomilino (Grebetskaya)           Otrada (Grebetskaya)                           Karai

  

   ______________________________________________________________________________

                                                                                          going back